Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Andrychowie

34-120 Andrychów  , ulica Stefana Batorego 68

 

 

Jakość wody do picia dostarczanej przez ZWiK Sp.z o.o. w sierpniu 2010 r

 

 

 

 

Miejsce poboru

Hydrofornia Andrychów
 ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów,
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AZPB)

Hydrofornia Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AZPB)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AZPB)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Dopuszczalne
wartości *

Data poboru

02.08.10

02.08.10

02.08.10

10.08.10

10.08.10

10.08.10

16.08.10

16.08.10

16.08.10

Numer próby

 

02/08

03/08

04/08

23/08

24/08

25/08

46/08

47/08

48/08

Oznaczenie / Jednostka

Wyniki badań

Barwa rzeczywista   [mg/l Pt]

5

<5

5

6

7

<5

8

7

5

 

15

Mętność   [NTU]

0,78

0,88

0,82

0,80

0,55

0,59

0,93

0,76

0,30

 

1

Odczyn   [pH]

6,8

6,9

6,9

6,7

7,0

6,8

6,8

6,8

6,8

6,5 – 9,5

Przewodność w 25oC   [μS/cm]

176

204

195

184

212

197

198

222

195

2500

Zapach

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

Amonowy jon   [mg/l NH4+]

<0,01

<0,01

<0,01

0,05

0,07

0,05

0,05

0,08

<0,01

0,5

Azotany   [mg/l NO3]

9,5

10,4

5,7

8,1

7,2

5,4

9,2

7,8

5,4

50

Azotyny   [mg/l NO2]

0,007

0,004

0,006

0,007

0,006

0,002

0,006

0,009

0,006

0,5

Chlor   [mg/l Cl2]

<0,02

0,13

0,12

<0,02

0,09

0,27

0,30

0,08

0,21

0,3

Twardość ogólna   [mg/l CaCO3]

-

-

-

71,8

85,4

83,7

-

-

-

60 - 500

Żelazo ogólne   [µg/l Fe]

118

41

32

90

42

91

104

49

32

200

Mangan   [µg/l Mn]

-

-

-

<20

<20

<20

-

-

-

50

Chlorki   [mg/l Cl-]

-

-

-

7,0

9,0

8,0

-

-

-

250

Siarczany   [mg/l SO4-2]

-

-

-

19

21

15

-

-

-

250

Fluorki   [mg/l F-]

-

-

-

0,22

0,21

0,22

-

-

-

1,5

Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48h [jtk/1ml]

-

-

-

5

6

0

-

-

-

50

Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h [jtk/1ml]

-

-

-

6

6

0

-

-

-

100

Bakterie grupy coli    [jtk/100ml]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coli   [jtk/100ml]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Clostridium perfringens  [jtk/100ml]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enterokoki kałowe   [jtk/100ml]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0