II kwartał 2015

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPO – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej
Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawcą robót było konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków
Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Budowa kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków została zakończona.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków
Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły.
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
Budowa sieci wodociągowej w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny
Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A.
Wykonawcą jest PALL POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 74
Zadanie w ramach tego kontraktu zostało zakończone.


I kwartał 2015

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPO – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej
Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawcą robót było konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków
Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Budowa kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków została zakończona.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków
Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły.
Prace przebiegają zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
Budowa sieci wodociągowej w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny
Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A.
Wykonawcą jest PALL POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 74
Zadanie w ramach tego kontraktu zostało zakończone.

 

IV kwartał 2014

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPO – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.ea

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej
Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawcą robót było konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej. Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków
Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Budowa kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków została zakończona.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków
Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły.
Prace przebiegają zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
Budowa sieci wodociągowej w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny
Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A.
Wykonawcą jest PALL POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 74
Prace przebiegają zgodnie z Harmonogramem.

 

III kwartał 2014

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPO – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej
Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej
Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
W trzecim kwartale 2014 roku wybudowano 567 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła  6647 m, co stanowi około 68,30 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej
Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwyk onawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
W trzecim kwartale 2014 roku wybudowano 645 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 29618m, co stanowi około 98 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków
Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Budowa kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków została zakończona.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków
Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły.
Prace przebiegają zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
Budowa sieci wodociągowej w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny
Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A.
W trzecim kwartale 2014 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w dniu 15.09.2014 podpisano umowę
z „PALL POLAND” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 74

 

II kwartał 2014

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPO – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej

Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
W drugim kwartale 2014 roku wybudowano 1280 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 6080 m, co stanowi około 62,50 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej. W drugim kwartale 2014 roku wybudowano 820 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 28970 m, co stanowi około 95,80 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd

- budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Budowa kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków została zakończona.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków

Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły.
Prace przebiegają zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
Budowa sieci wodociągowej w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A, realizowane będzie w trzecim kwartale 2014 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.

 

I kwartał 2014

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPO – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
W pierwszym kwartale 2014 roku wybudowano 540 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 11080 m, co stanowi około 90 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej

Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Generalnym Wykonawcą robót była firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
W pierwszym kwartale 2014 roku wybudowano 610 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 4800 m, co stanowi około 49 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
W pierwszym kwartale 2014 roku wybudowano 10 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 6020 m, co stanowi około 94,70 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
W pierwszym kwartale 2014 roku wybudowano 7100 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 28150 m, co stanowi około 93,80 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Budowa kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków została zakończona.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków

Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły.
Prace przebiegają zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
Budowa sieci wodociągowej w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A, realizowane będzie w drugim kwartale 2014 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.

 

IV kwartał 2013

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPO – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
W czwartym kwartale 2013 roku wybudowano 480 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 10054 m, co stanowi około 86 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
W czwartym kwartale 2013 roku wybudowano 1200 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 9500 m, co stanowi około 99 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Wykonawca prowadzi prace związane z usuwaniem ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, a ujawniających się po dłuższym upływie czasu.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Budowa kanalizacji w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
W czwartym kwartale 2013 roku wybudowano 1000 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 4019 m, co stanowi około 43 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
W czwartym kwartale 2013 roku wybudowano 400 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 6010 m, co stanowi około 94,50 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
W czwartym kwartale 2013 roku wybudowano 7300 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 21050 m, co stanowi około 70 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Wykonawca prowadzi prace związane z usuwaniem ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac na trasie kolektora tłocznego, które mogą ujawniać się po dłuższym upływie czasu.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków

Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
Budowa sieci wodociągowej w ramach tego kontraktu została zakończona.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A, realizowane będzie w drugim kwartale 2014 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.

 

III kwartał 2013

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 600 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 10020 m, co stanowi około 83 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 857,90 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 1178,40 m, co stanowi około 90 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 1050 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 8300 m, co stanowi około 84 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Wykonawca prowadzi prace związane z usuwaniem ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, a ujawniających się po dłuższym upływie czasu.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 330 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 330 m, co stanowi około 92 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 1667,10 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 3270 m, co stanowi około 33 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 3400 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 5600 m, co stanowi około 88 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 6900 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 13750 m, co stanowi około 45 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd
– budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Wykonawca prowadzi prace związane z usuwaniem ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac na trasie kolektora tłocznego, które mogą ujawniać się po dłuższym upływie czasu.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków

Wykonawcą robót jest EKOLOG Sp. z o.o. z  Piły.
Trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
W trzecim kwartale bieżącego wybudowano 1,39 km przebudowywanej sieci wodociągowej. Łączna długość przebudowywanej sieci wodociągowej  osiągnęła  2870 m co stanowi około 82% zaawansowanie prac dla tego kontraktu.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A, realizowane będzie w 2014 roku po zakończeniu przebudowy wodociągu Czaniec – Andrychów.

 

II kwartał 2013

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 2500 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 9600 m, co stanowi około 80 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.
W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 320,50 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 320,50 m, co stanowi około 25 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 980 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 7250 m, co stanowi około 74 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Wykonawca prowadzi prace związane z usuwaniem ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, a ujawniających się po dłuższym upływie czasu.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Wykonanie prac zostało zaplanowane na III kwartał 2013 roku.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT spółka z o.o. z Łańcuta.
W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 1602,92 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 1602,92 m, co stanowi około 16,50 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. z Sosnowca
w wyniku zmiany oznaczenia wykonawcy z ENERGOPOL – POŁUDNIE na CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. , a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 1580 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 2200 m, co stanowi około 35 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 5290 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 6850 m, co stanowi około 23 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd
– budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Zakończono budowę kolektorów tłocznych i sieci napowietrzającej ścieki oraz  montaż specjalistycznych pomp do przepompowni ścieków.
Wykonawca prowadzi prace związane z usuwaniem ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac na trasie kolektora tłocznego, które mogą ujawniać się po dłuższym upływie czasu.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków

Wybór wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Podpisanie umowy z EKOLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Pile ul. Wapienna 36.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej.
W drugim kwartale bieżącego wybudowano 1,48 km przebudowywanej sieci wodociągowej, costanowi około 42% zaawansowanie prac dla tego kontraktu.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A, realizowane będzie w 2014 roku po zakończeniu przebudowy wodociągu Czaniec – Andrychów.

 

I kwartał 2013 roku

 

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą jest firma „KAZMAR” z Roczyn.
Główne prace toczyły się wzdłuż wschodniej strony ulicy Wiedeńskiej w Roczynach.
W pierwszym kwartale bieżącego roku wybudowano pomimo bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych 460 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła około 7100 m, co stanowi ponad 52% zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na  ul. Polana i ul. Podgórskiej

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace rozpoczną się w II kwartale br.
Wykonawcą robót będzie Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z Andrychowa.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym  Wykonawcą  robót   jest   firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE”  z  Sosnowca,
a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
Do końca pierwszego kwartału bieżącego roku wybudowano 6270 m kolektorów sanitarnych i przyłączy, co stanowi ponad 63% zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IV  Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym  Wykonawcą  robót  jest  firma   „ENERGOPOL – POŁUDNIE”  z  Sosnowca, Podwykonawcą  firma  „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu
W pierwszym kwartale bieżącego roku nie prowadzono żadnych prac ziemnych.

Kontrakt V   Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Wykonanie prac zostanie przesunięte na II kwartał 2013 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.
Podwykonawcą będzie firma „KAZMAR” z Roczyn.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace rozpoczną się w II kwartale br. w rejonie ul. Biadasowskiej.
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o. z Łańcuta.

Kontrakt VII   Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca,
a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
Od początku prowadzenia robót wybudowano 620 m kolektorów sanitarnych i przyłączy wzdłuż ulicy Wiejskiej, co stanowi niespełna 10% zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonawcą robót jest konsorcjum, któremu lideruje OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnej z Rudy Śląskiej.
Pomimo zimowych warunków pogodowych przystąpiono do prac w centralnej części Sułkowic.
W pierwszym kwartale bieżącego roku wybudowano około 1500 m kolektorów sanitarnych i przyłączy, co stanowi ponad 5% zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Budowa kolektora tłocznego oraz montaż urządzeń przepompowni ścieków zostały już zakończone. Po przeprowadzeniu serii koniecznych prób techniczno-rozruchowych Oczyszczalnia Ścieków w Inwałdzie przekształcona zostanie w przepompownię ścieków, które kolektorem tłocznym popłyną  do Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków

Wyłoniono wykonawcę robót projektowych i modernizacyjnych, którym została firma EKOLOG Spółka z o.o. z Piły.
Prace projektowe rozpoczną się w II kwartale 2013 roku, natomiast prace budowlane powinny zacząć się pod koniec III kwartału 2013 roku.

Kontrakt XI Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów

Wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej koło Krynicy Zdroju.
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace rozpoczną się w II kwartale br.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A, realizowane będzie w 2014 roku po zakończeniu przebudowy wodociągu Czaniec – Andrychów.

 

IV kwartał 2012 roku

 

Kontrakt I. Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn. Główne prace toczyły się wzdłuż ulicy Wiedeńskiej w Roczynach i w okolicy ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie. W czwartym kwartale bieżącego roku wybudowano 1290 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 6 640 m, co stanowi około 54 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II. Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polana i ul. Podgórskiej

Podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2013 roku.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym  Wykonawcą  robót   jest   firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE”  z  Sosnowca, a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego. W czwartym kwartale bieżącego roku wybudowano 1109 m kolektorów sanitarnych i przyłączy, co stanowi ponad 42 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IV   Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym  Wykonawcą  robót  jest  firma   „ENERGOPOL – POŁUDNIE”  z  Sosnowca, Podwykonawcą  firma  „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu. W czwartym kwartale bieżącego roku prowadzone były prace porządkowe na trasie kolektora, a następnie podwykonawca przystąpił do odtwarzania nawierzchni ulic, uszkodzonych w trakcie budowy.

Kontrakt V  Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Wykonanie prac zostało zaplanowane na III kwartał 2013 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2013 roku.

Kontrakt V    II  Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy. W czwartym kwartale bieżącego roku wybudowano 311 m kolektorów sanitarnych i przyłączy, co stanowi niespełna 5 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2013 roku.

Kontrakt IX  O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Budowa kolektora tłocznego oraz montaż urządzeń przepompowni ścieków zostały już zakończone. Po przeprowadzeniu serii koniecznych prób techniczno-rozruchowych Oczyszczalnia Ścieków w Inwałdzie przekształcona zostanie w przepompownię ścieków, które kolektorem tłocznym popłyną  do Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie.

Kontrakt X  Andrychów – przebudowa Oczyszczalni Ścieków

Przetarg na wykonanie powyższego kontraktu ogłoszony pod koniec sierpnia 2012 roku nie został rozstrzygnięty. Na początku stycznia 2013 roku ogłoszony zostanie drugi przetarg na wykonanie powyższego kontraktu. Rozpoczęcie prac projektowych jest zaplanowane na II kwartał 2013 roku, natomiast prace budowlane powinny zacząć się w III kwartale tego roku.

Kontrakt XI  Przebudowa wodociągu D500 Czaniec – Andrychów

Wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej koło Krynicy Zdroju. Rozpoczęcie prac związanych z przebudową rurociągu Czaniec - Andrychów przewidywane jest na I kwartał 2013 roku.

Kontrakt XI A    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny”, przekształcone w osobny Kontrakt XI A, realizowane będzie w 2014 roku po zakończeniu przebudowy wodociągu Czaniec – Andrychów.

 

III kwartał 2012 roku

 

Kontrakt I -  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn.
Główne prace toczą się wzdłuż zachodniej strony ulicy Wiedeńskiej i w okolicy ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 1290 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 5 352 m, co stanowi około 43,5 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II - Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polana i ul. Podgórskiej

Pod koniec lipca br. ogłoszony został przetarg na wykonanie powyższego kontraktu. Podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac zaplanowane jest na IV kwartał 2012 roku.

Kontrakt III - Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac nastąpiło w lipcu 2012 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 3098 m kolektorów sanitarnych i przyłączy, co stanowi ponad 31 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt IV - Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu.
W trzecim kwartale bieżącego roku wybudowano 622 m kolektorów sanitarnych i przyłączy i na tym zakończono prowadzenie prac ziemnych.
W dalszej kolejności prowadzone były prace porządkowe na trasie kolektora, a następnie podwykonawca przystąpił do odtwarzania nawierzchni ulic, uszkodzonych w trakcie budowy.

Kontrakt V - Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Wykonanie prac zostało zaplanowane na III kwartał 2013 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.

Kontrakt VI - Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Pod koniec lipca br. ogłoszony został przetarg na wykonanie powyższego kontraktu. Podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac zaplanowane jest na IV kwartał 2012 roku.

Kontrakt VII - Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac, które początkowo zostało zaplanowane na I kwartał 2013 roku, nastąpi jeszcze w roku bieżącym. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.

Kontrakt VIII - Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

W połowie sierpnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie powyższego kontraktu. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na IV kwartał 2012 roku.

Kontrakt IX - O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Budowa kolektora tłocznego oraz montaż urządzeń przepompowni ścieków zostały już zakończone. Po przeprowadzeniu ostatnich prób technicznych Oczyszczalnia Ścieków w Inwałdzie przekształcona zostanie w przepompownię ścieków, które kolektorem tłocznym popłyną  do Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie. Na Os. Korcza trwa jeszcze naprawa lokalnych dróg, uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.

Kontrakt X - Andrychów – modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy Oczyszczalni Ścieków, niezbędny do ogłoszenia przetargu na realizację powyższego kontraktu według zasady „zaprojektuj i wybuduj”.
Przetarg na wykonanie powyższego kontraktu ogłoszony został pod koniec sierpnia br.
Otwarcie ofert nastąpi na początku listopada. a rozpoczęcie prac projektowych jest zaplanowane na IV kwartał 2012 roku, natomiast prace budowlane zaczną się w drugiej połowie 2013 roku.

Kontrakt XI - Przebudowa rurociągu wodnego Czaniec – Andrychów oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Pod koniec sierpnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie powyższego kontraktu. Rozpoczęcie prac związanych z przebudową rurociągu Czaniec - Andrychów przewidywane jest na IV kwartał 2012 roku.
Zadanie o nazwie „Modernizacja S.U.W. Olszyny” przekształcone w osobny kontrakt realizowane będzie w 2014 roku po zakończeniu przebudowy rurociągu Czaniec – Andrychów.

 

II kwartał 2012 roku

 

Kontrakt I          Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn, a główne prace skupiły się w rejonie ulic stawowa, Cyprysowa, Ogrodnicza i Kwiatowa.

W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 1919 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 4061 m, co stanowi około 33 % zaawansowania prac dla tego kontraktu.

W dalszej kolejności planuje się prace wzdłuż zachodniej strony ulicy Wiedeńskiej.

Kontrakt II  Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polana i ul. Podgórskiej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w lipcu lub sierpniu br.

Kontrakt III        Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac nastąpi w lipcu 2012 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, a Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego.

Kontrakt IV        Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjne - Ryszard Sarapata” z Barwałdu Średniego, a główne prace skupiły się w rejonie ul. Jawornickiej.

W drugim kwartale bieżącego roku wybudowano 3159 m kolektorów sanitarnych i przyłączy. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej osiągnęła 10 493 m, co stanowi ponad 87% zaawansowania prac dla tego kontraktu.

W dalszej kolejności planuje się prace w rejonie Os. Francja, a następnie podwykonawca przystąpi do odtwarzania nawierzchni ulic, na których prowadzone były prace.


 

Kontrakt V   Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Wykonanie prac zostało zaplanowane na III kwartał 2013 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.

Kontrakt VI        Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w lipcu lub sierpniu br.

Kontrakt VII    Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na I kwartał 2013 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.

Kontrakt VIII      Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w lipcu lub sierpniu br.

Kontrakt IX  O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy.
Budowa kolektora tłocznego została już zakończona. Liczący prawie 4 km kolektor służył będzie do transportu ścieków z terenu obecnej oczyszczalni ścieków (przekształconej w przepompownię ścieków) na Os. Korcza do Oczyszczalni Ścieków w Andrychowie. Na funkcjonującej jeszcze Oczyszczalni Ścieków w Inwałdzie trwają prace przygotowawcze pod montaż urządzeń przepompowni ścieków, przewidziany na pierwszą połowę września br.

Kontrakt X    Andrychów – modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy Oczyszczalni Ścieków, niezbędny do ogłoszenia przetargu na realizację powyższego kontraktu według zasady „zaprojektuj i wybuduj”.
Przetarg na wykonawcę kontraktu zostanie ogłoszony na przełomie sierpnia i września br.
Rozpoczęcie prac projektowych jest zaplanowane na IV kwartał 2012 roku, a prace budowlane zaczną się w drugiej połowie 2013 roku.

Kontrakt XI  Przebudowa rurociągu wodnego Czaniec – Andrychów oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Olszyny

Rozpoczęcie prac związanych z przebudową rurociągu Czaniec - Andrychów zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w lipcu lub sierpniu br.

Modernizacja S.U.W. Olszyny nastąpi w 2014 roku po zakończeniu przebudowy rurociągu Czaniec – Andrychów.

 

I kwartał 2012 roku

Kontrakt I Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą firma „KAZMAR” z Roczyn, a główne prace skupiły się w rejonie ulic stawowa, Cyprysowa, Ogrodnicza i Kwiatowa. Pomimo ponad miesięcznej przerwy, spowodowanej silnymi mrozami do końca kwartału udało się wybudować blisko 2143 m kolektorów sanitarnych, co stanowi ponad 17% zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt II Roczyny – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polana i ul. Podgórskiej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu. Przewidywane rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w sierpniu br.

Kontrakt III Brzezinka Dln. – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na III kwartał 2012 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.

Kontrakt IV Targanice – budowa kanalizacji sanitarnej

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, Podwykonawcą firma „Usługi Budowlano-Instalacyjne” z Barwałdu Średniego, a główne prace skupiły się w rejonie przysiółka Pod Jawornicą. Pomimo bardzo trudnego ukształtowania terenu oraz ponad miesięcznej przerwy, spowodowanej silnymi mrozami do końca kwartału udało się wybudować prawie 7334 m kolektorów sanitarnych i przyłączy, co stanowi ponad 60% zaawansowania prac dla tego kontraktu.

Kontrakt V Andrychów – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tkackiej

Wykonanie prac zostało zaplanowane na III kwartał 2013 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.

Kontrakt VI  Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu. Przewidywane rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w sierpniu br.

Kontrakt VII Inwałd – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na I kwartał 2013 roku. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca.

Kontrakt VIII  Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu. Przewidywane rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w sierpniu br.

Kontrakt IX O.Ś. Inwałd – budowa kolektora tłocznego i montaż urządzeń przepompowni ścieków

Realizacja kontraktu została rozpoczęta w maju 2011 roku. Generalnym Wykonawcą robót jest firma „ENERGOPOL – POŁUDNIE” z Sosnowca, a Podwykonawcą firma „ZIS-BUD” ze Stryszawy. Realizacja kontraktu zbliża się powoli do jego zakończenia w zakresie technicznym. Ułożono już 3315 m kolektora tłocznego (ok. 86% realizacji zadania), natomiast na terenie samej Oczyszczalni Ścieków trwają prace przygotowawcze pod montaż urządzeń przepompowni ścieków.

Kontrakt X Andrychów – modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Rozpoczęcie prac projektowych zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. Prace budowlane powinny rozpocząć się w drugiej połowie 2013 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu. Przewidywane rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w sierpniu br.

Kontrakt XI  S.U.W. Olszyny – modernizacja stacji uzdatniania wody oraz modernizacja rurociągu wodnego Czaniec – Andrychów

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na IV kwartał 2012 roku. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyłonionego wykonawcy robót. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie powyższego kontraktu. Przewidywane rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w sierpniu br.