ZREALIZOWANE W LATACH 2020-2022

 

Opis operacji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami wody  i jednym zbiornikiem wodociągowym dla miejscowości: Targanice i Brzezinka w Gminie Andrychów” współfinansowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Jest to jedno z działań, na które pomocy udziela „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację opisanej wyżej operacji:
2.000.000zł
(tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

Uzyskano kwotę pomocy:
2.000.000zł
(tj. 59,56% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

Cel operacji
Umożliwienie dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańcom miejscowości Targanice i Brzezinka w gminie Andrychów poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami wody i zbiornikiem wodociągowym.

Osiągnięte efekty operacji

  1. Sieć wodociągowa: 6.219mb,
  2. Pompownie wody: 2 szt.
  3. Zbiornik wodociągowy: 1szt.

Efekty operacji planowane do osiągnięcia

  1. Liczba przyłączy wodociągowych: 75szt.
  2. Liczba osób korzystających z wytwarzanej infrastruktury: 300 osób

Efekty zaplanowane mają być osiągnięte w ciągu 12 miesięcy od otrzymania płatności końcowej.

Zapraszamy do lektury artykułów i wywiadów:

 

 

Prezes ZWiK Sp. z o.o. gościem Radia Andrychów / 07 listopada 2019 09:30

Tego dnia gościem porannej audycji w Radiu Andrychów był Prezes Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Andrychowie Jan Mrzygłód. Tematem rozmowy była perspektywa budowy wodociągu dla części Targanic i Brzezinki w rejonie graniczącym z gminą Porąbka.

Pełna treść artykułu: https://radioandrychow.pl/szef-zwik-gosciem-radia-andrychow/

 


 

Targanice, Brzezinka Górna: Będzie rozbudowa wodociągów / 14 września 2020 13:29

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystępuje wraz z gminą Porąbka do czteroetapowego programu rozwoju sieci wodociągowej. Dotyczy to terenów części Targanic i Brzezinki Górnej.

Pełna treść artykułu: https://radioandrychow.pl/targanice-brzezinka-gorna-bedzie-rozbudowa-wodociagow/

 


 

Brzezinka Górna będzie mieć wodę / 28 października 2021 11:55

Rozpoczęła się budowa wodociągu dla Brzezinki Górnej. Niebawem skorzysta na tym 75 domów. To pierwszy etap długo oczekiwanej inwestycji, w kolejnych etapach wodociąg dotrze do Nowej Wsi i pod Złotą Górkę. Również Gmina Porąbka bierze udział w tej inwestycji i zbuduje swoją sieć dla Wielkiej Puszczy.

Pełna treść artykułu: https://radioandrychow.pl/brzezina-gorna-bedzie-miec-wode/

 


 

Audycja w Radio Andrychów. Z Prezesem ZWIK Sp z o.o. rozmawia redaktor Marek Nycz.

Tematem rozmowy była bieżąca działalność ZWIK oraz rozdysponowanie środków na działalność ZWIK w tym działalność inwestycyjną z uwzględnieniem dużych projektów. Nie zabrakło dyskusji o dofinansowaniu i możliwości udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Andrychów. Audycja została zrealizowana 29.12.2020 roku.

Audycja w Radio Andrychów z dnia 29.12.2020

 


 

Skąd ZWIK Sp z o.o. bierze pieniądze?

W głównej mierze przychody firmy biorą się z pieniędzy pozyskiwanych za dystrybucję wody pitnej i odbiór ścieków. Żeby utrzymać wysoką jakość usług i spełniać wszelkiego rodzaju przepisy i dyrektywy kondycja ekonomiczna firmy musi być na odpowiednim poziomie. W audycji poruszono również informacje o przetargu na wodociąg w Brzezince Górnej. Audycja została zrealizowana 8.09.2021 roku.

Audycja w Radio Andrychów z dnia 8.09.2021

 


 

Jak przebiega realizacja bieżących inwestycji ZWIK Sp. z o.o. ? Czy budowa wodociągu w Brzezince Górnej i Targanicach będzie realizowana terminowo?

Na te i szereg innych pytań odpowadał Prezes ZWIK Sp. z o.o. Jan Mrzygłód. Jak dowiadujemy się z przedstawionych informacji szereg inwestycji będzie przesunięte w czasie i tylko niektóre z nich będa realizowane terminowo i nic nie staje na drodze ich realizacji. Do takich właśnie inwestyci należy realizacja wodociągu w Brzezince Górnej. Zapraszamy do wysłuchania audycji z dnia 24.12.2021 r.

Audycja w Radio Andrychów z dnia 24.12.2021

 


 

Co robić, żeby prowadzić ZWIK Sp. z o.o. bez zakłóceń?

O planach wydatków bieżących i inwestycyjnych opowiadał Prezes ZWIK Sp. z o.o. Jan Mrzygłód. Jakie są elementy takiego planu, jakie inwestycje ZWIK Sp. z o.o. planuje do 2025 roku? Tradycyjnie - zgodnie z działalnością Spółki głównymi pozycjami planu są modyfikacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa nowych odcinkach oraz dbałość o infrastrukturę już istniejącą. Dużą część rozmowy poświęcono również realizacji wodociągu w Brzezince Górnej. Poruszano ważne i trudne tematy opłacalności inwestycji i realizacji przez Spółkę zadań statutowych Gminy. Zapraszamy do wysłuchania audycji z dnia 9.02.2022 r.

 

Audycja w Radio Andrychów z dnia 9.02.2022