Woda - źródło życia , nieodzowny jego składnik bez którego nasze życie jak również życie roślin i zwierząt byłoby niemożliwe. Jest razem z powietrzem na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych. Co prawda niektóre organizmy mogą żyć bez powietrza, bez wody niestety - jest to wykluczone. Woda bierze udział w wielu naturalnych procesach. Są to procesy wietrzenia skał i tworzenia się jaskiń.

Woda na ziemi znajduje się w obiegu zamkniętym. Obecnie możemy dokładnie oszacować ilość wody na Kuli Ziemskiej. Woda paruje z mórz, jezior, rzek, z powierzchni ziemi, a także z roślin. Część jej przechodzi w postaci pary już w czasie opadu deszczu. Wyparowana woda unosi się w górę, do przestrzeni powietrznej i zbiera się w chmurach. W końcu dochodzi do opadów, a woda z nich pochodząca (deszcz, śnieg) przedostaje się do gleby i stąd ponownie do roślin, rzek, jezior.

Obieg wody zaczyna się od początku.

Rodzaje wody i klasyfikacja stanu czystości

Woda nie jest jednakowa. W zależności od jej pochodzenia mówi się o deszczówce, wodzie źródlanej lub wodzie rzecznej. W celu lepszego scharakteryzowania wody bierze się pod uwagę także jej wygląd, czystość i twardość, zawartość minerałów minerałów substancji chemicznych.

Twardość wody pitnej wywołana związkami wapnia i magnezu, ulega zmianie w wysokich temperaturach. Tworzy się wtedy kamień kotłowy. Analizy chemiczne wykazują, że w wodzie twardej, obok związków wapnia, występują także związki magnezu, a twardość nadają związki obu tych pierwiastków. Im więcej związków wapnia i magnezu - tym woda jest twardsza.

Do obniżenia twardości wody pitnej w gospodarstwach domowych, przemysł oferuje szereg rozwiązań. Nie jest to wszystko jednak takie oczywiste. Miękka woda co prawda nie powoduje tworzenia się kamienia kotłowego i zmniejsza zużycie środków piorących, lecz to w końcu wodzie miękkiej przypisuje się wywoływanie chorób serca i układu krążenia - znane są też przypadki gdy w szpitalu pojawiali się delikwenci którzy do herbaty dodawali Calgon - cóż - nie wszyscy ludzie w pełni wykorzystują to co mają w głowie.

Wody powierzchniowe w przyrodzie, to wody płynące lub stojące. Łącznie ze swymi łożyskami. Wody powierzchniowe dzieli się na płynące i stojące. Naturalnie płynące wody to: rzeka, potok, strumień przy czym pod pojęciem rzeki, rozumie się główny nurt wraz z dopływami.

W Polsce wyróżnia się według klasyfikacji trzy stany czystości wody.

  • Klasa I - to wody o najwyższym stopniu czystości, nadaje się do picia i hodowli ryb łososiowatych.
  • Klasa II - to wody dość czyste, nadające się do hodowli pozostałych gatunków ryb i hodowli zwierząt gospodarskich.
  • Klasa III - to wody średnio zanieczyszczone, nadające się do zaopatrzenia przemysłu (z wyjątkiem zakładów wytwarzających urządzenia precyzyjne lub produkty spożywcze) do nawadniania terenów rolniczych wykorzystywanych do produkcji ogrodniczej oraz upraw pod szkłem.

W Polsce wyróżnia się także wody pozaklasowe, oznaczone symbolem n.o.n

Zakłócenia obiegu wody - zanieczyszczenia

Cywilizacja zakłóca obieg wody zarówno przez ścieki jak i opady atmosferyczne. Symbolem skażenia środowiska w ostatnim czasie są "kwaśne deszcze". W czasach, kiedy deszcze nie były "kwaśne", również sprawiały ludziom wiele kłopotu. Są one rezultatem zanieczyszczenia powietrza substancjami, które reagując z parą wodną i wodą z opadów atmosferycznych, tworzą kwasy.

Główny udział w tworzeniu kwaśnych deszczów mają:

  • dwutlenek węgla
  • tlenki siarki
  • tlenki azotu.

Z reguły kwaśne deszcze w 2/3 są powodowane przez tlenki siarki, a w 1/3 przez tlenki azotu.

Kwaśne deszcze w głównej mierze są sprawcami obumierania lasów.

 

Ciekawostka do przemyślenia :

 

Ilość wody / 10 sekund

Strata wody w ciągu okresu czasu :

Koszty
wody
[zł]

Koszty
woda+
ścieki
[zł]

godzina doba rok
7 kropli 0,5 L 12 L 4400 L = 4,4 m3

21,30

43,65
10 kropli 0,7 L 17 L 6100 L = 6 m3

29,04

59,52
12 kropli 0,9 L 22 L 7900 L = 8 m3

38,72

79,36
17 kropli 1,3 L 31 L 11400 L = 11 m3

53,24

109,12
20 kropli 1,8 L 43 L 15800 L = 15 m3

72,60

148,80
30 kropli 3 L 72 L 26800 L = 26 m3

125,84

257,92
39 kropli 4 L 96 L 35000 L = 35 m3

169,40

347,20
Strużka wody - 1 mm 9 L 216 L 78900 L = 78 m3

377,52

773,76
Strużka wody - 1.5 mm 18 L 432 L 157000 L = 157 m3

759,88

1557,44
Strużka wody - 2 mm 25 L 600 L 219000 L = 219 m3

1059,96

2172,48
Strużka wody - 3 mm 36 L 864 L 315000 L = 315 m3

1524,60

3124,80

 

Każda kropla wody ma swoją wartość - szanujmy wodę