Uwaga! Archiwum przetargów dostępne jest tutajj

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

 

Andrychów, dnia 29.05.2015r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje mieszkańców gminy Andrychów, że od dnia 1 czerwca 2015 r. można odbierać u Sołtysów wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wniosek można również pobrać w siedzibie Zakładu, pok. nr 12 oraz poniżej:

wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej  - kliknij pobierz

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej dotyczy tych nieruchomości, które objęte zostały realizacją Projektu pn. „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” w miejscowościach: Roczyny, Brzezinka Dolna, Targanice, Sułkowice, Zagórnik, Inwałd, Andrychów: ul. Tkacka, ul. Dąbrowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Olszyny.

Wypełniony i podpisany przez właściciela danej nieruchomości wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2015r. u Sołtysa, osobiście w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie, ul. Batorego 68, pok. nr 1 w godz. od 7 – 14.30 lub pocztą.

 

Archiwum przetargów

Kliknij - zobacz