• 01.01.1955 r. utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a w jego ramach Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego.
  • 01.01.1976 r. utworzenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a w jego ramach Zakładu Andrychów
  • 01.02.1991 r. utworzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie
  • 01.01.1992 r. utworzenie gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  • 29.07.2005 r. przekształcenie gminnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Gminy Andrychów o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Początki powojennej historii wodociągów i kanalizacji w Andrychowie sięgają roku 1955. Wówczas to, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Andrychowie powołało do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W zakresie działania tej firmy mieściło się m.in. następujące zadanie: prowadzenie zakładów wodociągów i kanalizacji.

Sytuacja taka trwała dokładnie 21 lat: od 1 stycznia 1955r. do 31 grudnia 1975r. Po reformie administracyjnej kraju, polegającej na utworzeniu 49 województw, Wojewoda Bielski utworzył od dnia 1 stycznia 1976r., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku - Białej. W skład tego przedsiębiorstwa wszedł m.in. wydzielony z MPGK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie.

W maju 1990r. nastąpiła reforma ustroju samorządowego i na tej podstawie Wojewoda Bielski wydzielił z WPWiK Bielsko - Biała Zakład Nr 5 Andrychów, utworzył na jego bazie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie i podporządkował je Zarządowi Miejskiemu w Andrychowie. RPWiK funkcjonował od 1 lutego 1991r. do 31 grudnia 1991r.

W grudniu 1991r. Rada Miejska w Andrychowie podjęła uchwałę o utworzeniu gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W tej formie organizacyjnej ZWiK funkcjonował do dnia 28 lipca 2005r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r , przekształcono zakład budżetowy w spółkę Prawa handlowego , tj. Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Fakt ten nastąpił w dniu 29 lipca 2005r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest teraz Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.