Podstawowym zadaniem ZWiK sp. z o.o. jest :

  • zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu, szkół, sklepów, itp. na terenie gminy Andrychów
  • odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu gminy Andrychów

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie :

  • czyszczenia kanalizacji zewnętrznej,
  • wynajmu sprzętu budowlanego
  • robót wodociągowo kanalizacyjnych.

Posiadamy również dobrze wyposażone laboratorium i w miarę możliwości, świadczymy usługi w zakresie analiz laboratoryjnych wody i ścieków.

Spółka będzie mogła z biegiem czasu podejmować różne inne rodzaje działalności, a zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest ich aż 43.

Jednym z zadań własnych każdej gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Gmina Andrychów realizuje to zadanie za pośrednictwem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.