Wodociągi komunalne gminy Andrychów zaopatrują w wodę mieszkańców :

 • Andrychowa
 • Brzezinki
 • Inwałdu
 • Roczyn
 • Sułkowic
 • Targanic
 • Zagórnika

Tylko mieszkańcy Rzyk otrzymują wodę z wodociągu Spółki Wodnej w Rzykach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji obsługujący wodociągi komunalne wtłacza codziennie do ponad 400 km sieci wodociągowej około 7,5 mln litrów wody. Woda ta pochodzi z dwóch źródeł.

Pierwsze źródło to tzw. ujęcia własne zlokalizowane na potokach Wieprzówka i Targaniczanka. Z obu tych ujęć woda pobierana jest w podobny sposób. Pod dnem koryta wody, prostopadle do biegu potoku, ułożone są rurociągi perforowane (czyli z wieloma niedużymi otworami), obsypane żwirem. Woda, przefiltrowana przez żwir wnika do rurociągów i odprowadzana jest do budynku pompowni na Olszynach. Tu jest jeszcze raz filtrowana i dodaje się do niej substancję o nazwie podchloryn sodu. Robi się to po to, aby zniszczyć wszelkie drobnoustroje i bakterie, mogące zaszkodzić zdrowiu.

Tak uzdatniona woda, już w stu procentach zdatna do picia, jest tłoczona czterema pompami do zbiornika na Pańskiej Górze. Ze zbiornika tego, woda płynie w dół, do Andrychowa, Inwałdu i w stronę Zagórnika.

Drugim źródłem wody jest rzeka Soła. Wodę tę Andrychów musi kupować od spółki "Aqua" w Bielsku-Białej. Zakupiona woda jest już uzdatniona, czyli można ją spożywać, używać do kąpieli, itp. Gromadzi się ją w zbiorniku na terenie Czańca i z niego płynie w dół do Andrychowa, a także do Roczyn, Brzezinki, Targanic i Sułkowic - Łęgu.

Aby woda z własnych ujęć oraz ta z Soły dopłynęła do każdej z obsługiwanych przez Zakład miejscowości, trzeba ją jeszcze nieraz pompować.

Do tego celu służy nam 5 pompowni :

 • dwie pompownie w Roczynach
 • w Andrychowie - na Osiedlu Żwirki i Wigury
 • w Andrychowie - na Osiedlu Jana Pawła II
 • w Sułkowicach-Bolęcinie - na ul. Młyńskiej

Dzięki takim zabiegom, otwierając w domu kran, mamy o każdej porze dnia i nocy czystą, zdatną do picia i kąpieli wodę. Mamy ją również w szkołach, przedszkolach, sklepach i zakładach pracy.

A co dzieje się w takim razie z wodą już przez nas użytą i zamienioną w ten sposób w ścieki - odprowadzone do kanalizacji ?

Poprzez sieć i przyłącza kanalizacyjne o długości ponad 313 km ścieki wędrują do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków ( oddanej do użytku w 1992 roku i zmodernizowanej w latach 2013-2015) o przepustowości 35.400 m3 / dobę.