Informacja

 

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2028, z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedziba w Andrychowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją KR.RZT.70.149.2022, z dnia 15 lutego 2023r. skrócił okres obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 25.02.2023r

Kliknij zobacz: DECYZJA / TARYFY

 

 


Archiwum taryf.

Taryfy za rok: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
14.06.2018 r. - 07.09.2020 r. | 08.09.2020r. - 24.02.2023r.