Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. Andrychów, Data pobrania próbki: 1.12.2015 r.

Miejsce pobrania próbki:

Hydrofornia Andrychów, ul. Parkowa

Hydrofornia Andrychów, ul. Żwirki i Wigury

Hydrofornia  Roczyny, ul. Zarzeczna


 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. Andrychów we wrześniu 2015 r.

 

      Miejsce pobrania próbki   Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów Olszyny)
Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów
Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)
Dopuszczalne
wartości *
Data pobrania próbki 08.09.2015 14.09.2015 08.09.2015
Numer próbki   22/09 48/09 24/09
Parametr / Jednostka Metoda badawcza Wyniki badań  
 Barwa   mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D <5 <5 <5   akceptowalna (15)
 Mętność   NTU PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 0,05 0,20 0,25   1
 pH PN-EN ISO 10523:2012 7,2 6,9 6,9 6,5 – 9,5
 Przewodność el. wł. w 25oC  μS/cm PN-EN 27888:1999 279 306 205 2500
 Zapach  TON PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.)   akceptowalny
 Amonowy jon   mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
 Azotany  mg/l PN-82/C-04576/08 <3,00 8,4 <3,00 50
 Azotyny   mg/l PN-EN 26777:1999 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
 Chlor wolny   mg/l PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,13 0,14 0,25 0,3
 Żelazo ogólne   µg/l PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 37,9 92 27,0 200
 Twardość ogólna   mg/l CaCO3 PN-ISO 6059:1999 114 110 88 60 - 500
 Utlenialność    mg/l PN-EN ISO 8467:2001 0,30 0,45 0,42 5,0
 Mangan   µg/l PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 <20,0 <20,0 <20,0 50
 Chlorki   mg/l PN-ISO 9297:1994 13,0 14,0 7,00 250
 Siarczany   mg/l PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 33 34 16 250
 Fluorki   mg/l PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,21 <0,05 0,18 1,5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C         jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 0 1 0 (50)
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C         jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 0 1 0 bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli    jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4. 0 0 0 0
Escherichia coli   jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4. 0 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012 0 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce kałowe)     jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417; zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. Andrychów w czerwcu 2015 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów Olszyny)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania próbki

01.06.2015

01.06.2015

01.06.2015

Numer próbki

 

01/06

02/06

03/06

Parametr / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

 

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D

<5

<5

<5

 

akceptowalna (15)

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,06

0,69

0,68

 

1

 pH

PN-EN ISO 10523:2012

6,7

6,9

6,9

6,5 – 9,5

 Przewodność el. wł. w 25oC  μS/cm

PN-EN 27888:1999

180,0

190,4

193,3

2500

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

 Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08

11,2

10,1

10,2

50

 Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

 Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,03

0,16

0,08

0,3

 Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

120

39,9

32,7

200

 Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

70

70

70

60 - 500

 Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001

0,26

0,26

0,16

5,0

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

<20,0

<20,0

<20,0

50

 Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

7,00

9,00

9,00

250

 Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

23

24

25

250

 Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,08

0,08

0,08

1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

0

12

4

(50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

0

18

19

bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4.

0

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4.

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012

0

0

0

0

Enterokoki (paciorkowce kałowe)     jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417; zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. Andrychów w marcu 2015 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów Olszyny)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania próbki

24.03.2015

24.03.2015

24.03.2015

Numer próbki

 

120/03

121/03

122/03

Parametr / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

 

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D

<5

5

<5

 

akceptowalna (15)

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,03

0,26

0,27

 

1

 pH

PN-EN ISO 10523:2012

6,8

7,0

7,0

6,5 – 9,5

 Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999

152,3

168,7

169,7

2500

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

 Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08

8,9

8,9

8,8

50

 Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

 Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,26

0,27

0,25

0,3

 Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

71,4

43

37,2

200

 Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

62

66

66

60 - 500

 Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001

0,65

0,58

0,68

5,0

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

<20,0

<20,0

<20,0

50

 Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

6,00

8,00

8,00

250

 Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

24

26

25

250

 Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,23

0,21

0,21

1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

0

8

4

(50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

0

15

12

bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4.

0

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4.

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012

0

0

0

0

Enterokoki (paciorkowce kałowe)     jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417; zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. Andrychów w grudniu 2014 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA S.A. Kobiernice)
Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z AQUA S.A. Kobiernice)
Laboratorium ZWiK
ul. Batorego 68
(woda z AQUA S.A. Kobiernice)
Kotłownia ASM
ul. Lenartowicza 4
(woda z AQUA S.A. Kobiernice)
Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania próbki

02.12.2014 09.12.2014 16.12.2014 16.12.2014

Numer próbki

 

08/12 25/12 44/12 45/12

Parametr / Jednostka

Metoda badawcza Wyniki badań  

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D <5 <5 <5 <5   akceptowalna (15)

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 0,15 0,14 0,40 0,29   1

 pH

PN-EN ISO 10523:2012 6,9 7,0 6,9 6,9 6,5 – 9,5

 Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999 209 214 215 242 2500

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.)   akceptowalny

 Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08 3,80 4,00 4,10 4,10 50

 Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5

 Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,38 0,17 0,07 0,19 0,3**

 Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 <20,0 55,2 80 26,1 200

 Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999 92 - - - 60 - 500

 Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001 0,61 - - - 5,0

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 <20,0 - - - 50

 Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994 6,00 - - - 250

 Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 17 - - - 250

 Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,13 - - - 1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004 0 - - - (50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004 0 - - - bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4. 0 0 0 0 0

Escherichia coli   jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4. 0 0 0 0 0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012 0 0 0 0 0

Enterokoki (paciorkowce kałowe)     jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0 0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417; zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).
** - w punkcie czerpalnym u konsumenta

                 

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. Andrychów we wrześniu 2014 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z AQUA SA Kobiernice)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AQUA SA i EC Sp. z o.o.)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania próbki

15.09.2014

15.09.2014

29.09.2014

Numer próbki

 

39/09

40/09

83/09

Parametr / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

 

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D

5

5

5

 

akceptowalna (15)

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,21

0,17

0,97

 

1

 pH

PN-EN ISO 10523:2012

6,8

6,8

6,7

6,5 – 9,5

 Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999

213

212

213

2500

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

 Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08

3,20

3,20

5,90

50

 Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

 Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,13

0,28

0,28

0,3

 Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

101

29,7

172

200

 Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

-

90

88

60 - 500

 Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001

-

0,73

0,51

5,0

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

-

<20,0

30,3

50

 Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

-

7,00

7,00

250

 Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

-

19

18

250

 Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

-

0,09

0,10

1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

-

0

8

(50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

-

0

7

bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4.

0

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 z wył. pkt 4.4. i 8.4.

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012

0

0

0

0

Enterokoki (paciorkowce kałowe)     jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417; zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).


 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. Andrychów w czerwcu 2014 r.

 

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania próbki

09.06.2014

09.06.2014

Numer próbki

 

21/06

22/06

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D

5

<5

 

akceptowalna (15)

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,75

0,44

 

1

 pH

PN-EN ISO 10523:2012

6,74

6,81

6,5 – 9,5

 Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999

182,0

214

2500

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

 Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08

8,9

5,50

50

 Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

0,5

 Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,05

0,19

0,3

 Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

88

23,3

200

 Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

71,5

88,4

60 - 500

 Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001

0,67

0,29

5,0

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

<20,0

<20,0

50

 Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

8,20

8,76

250

 Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

19

14

250

 Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,12

0,11

1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

1

1

(50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C         jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

7

2

bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PB/17/W wydanie 3 z dn. 20.03.2013

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PB/17/W wydanie 3 z dn. 20.03.2013

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012

0

0

0

Enterokoki kałowe   jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia   przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)


 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o., Andrychów w marcu 2014 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania próbki

03.03.2014

03.03.2014

Numer próbki

 

01/03

02/03

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D

5

<5

 

akceptowalna (15)

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,16

0,27

 

1

 pH

PN-EN ISO 10523:2012

7,00

7,11

6,5 – 9,5

 Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999

175,3

210

2500

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

 Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08

7,4

4,2

50

 Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

0,5

 Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,29

0,08

0,3

 Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

53,7

64,5

200

 Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

66,9

86,6

60 - 500

 Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001

0,90

0,55

5,0

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

20,5

<20,0

50

 Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

7,59

8,58

250

 Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

26

25

250

 Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,14

<0,05

1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h      jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

1

0

(50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h     jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

1

0

bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PB/17/W wydanie 3 z dn. 20.03.2013

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PB/17/W wydanie 3 z dn. 20.03.2013

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012

0

0

0

Enterokoki kałowe   jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 


Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o., Andrychów w grudniu 2013 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)
Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)
Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AQUA SA Kobiernice)
Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania

02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013

Numer próbki

 

05/12 06/12 04/12

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza Wyniki badań

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D 5 <5 <5   akceptowalna (15)

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 0,26 0,14 0,14   1

 pH

PN-EN ISO 10523:2012 6,90 6,93 6,91 6,5 – 9,5

 Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999 188,7 218 218 2500

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.)   akceptowalny

 Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002 <0,05 <0,05 <0,05 0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08 9,8 3,40 3,50 50

 Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999 <0,01 <0,01 <0,01 0,5

 Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,17 0,14 0,18 0,3

 Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 83,1 <20,0 <20,0 200

 Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999 72,2 89,1 - 60 - 500

 Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001 0,89 0,41 - 5,0

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 <20,0 <20,0 - 50

 Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994 7,77 8,69 - 250

 Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 25 21 - 250

 Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,09 0,10 - 1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h      jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004 2 0 - (50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h     jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004 3 0 - bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PB/17/W wydanie 3 z dn. 20.03.2013 0 0 0 0

Escherichia coli   jtk/100ml

PB/17/W wydanie 3 z dn. 20.03.2013 0 0 0 0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012 0 0 0 0

Enterokoki kałowe   jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez ZWiK Spółka z o.o. Andrychów we wrześniu 2013 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

 

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania

09.09.2013

09.09.2013

09.09.2013

Numer próbki

 

20/09

21/09

22/09

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D

5

5

<5

 

akceptowalna (15)

Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,28

0,25

0,11

 

1

Odczyn  

PB/21/W wydanie 1 z dn. 10.08.2011

7,03

7,02

6,78

6,5 – 9,5

Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999

255

254

208

2500

Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

Amonowy jon   mg/l

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08

4,00

4,00

<3,00

50

Azotyny   mg/l

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,13

<0,02

0,03

0,3

Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

101,5

101,3

88,0

60 - 500

Utlenialność    mg/l

PN-EN ISO 8467:2001

0,38

0,44

0,32

5,0

Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

45,9

147,6

23,6

200

Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

<20,0

25,1

<20,0

50

Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

11,77

11,98

8,08

250

Siarczany   mg/l

PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

31

30

17

250

Fluorki   mg/l

PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

0,08

0,11

<0,05

1,5

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h      jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

3

5

0

(50)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h     jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

4

8

2

bez nieprawidłowych zmian

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PB/17/W wydanie 2 z dn. 04.04.2011

0

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PB/17/W wydanie 2 z dn. 04.04.2011

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012

0

0

0

0

Enterokoki kałowe   jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

0

  
– zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia   przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. w Andrychowie w czerwcu 2013 r.

      Miejsce pobrania próbki   Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)
  Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów)
Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)
Dopuszczalne
wartości *
Data pobrania 17.06.2013 17.06.2013 17.06.2013
Numer próbki   45/06 46/06 47/06
Oznaczenie / Jednostka Metoda badawcza Wyniki badań
Barwa   mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D 5 (akcept.) 5 (akcept.) <5 (akcept.)   akceptowalna (15)
Mętność   NTU PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 0,40 0,39 0,29   1
Odczyn   - PB/21/W wydanie 1 z dn. 10.08.2011 6,99 6,89 7,00 6,5 – 9,5
Przewodność w 25oC   μS/cm PN-EN 27888:1999 178,7 196,7 187,3 2500
Zapach  TON PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.)   akceptowalny
Amonowy jon   mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Azotany  mg/l PN-82/C-04576/08 8,9 10,1 4,40 50
Azotyny   mg/l PN-EN 26777:1999 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Chlor wolny   mg/l PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,03 0,02 0,05 0,3
Twardość ogólna   mg/l CaCO3 PN-ISO 6059:1999 67,5 72,9 73,5 60 - 500
Utlenialność    mg/l PN-EN ISO 8467:2001 1,03 1,09 0,58 5,0
Żelazo ogólne   µg/l PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 84,2 151,0 31,6 200
Mangan   µg/l PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 <20 23 <20 50
Chlorki   mg/l PN-ISO 9297:1994 7,66 9,00 6,59 250
Siarczany   mg/l PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 23 25 15 250
Fluorki   mg/l PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,08 0,06 0,05 1,5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h      jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 0 6 0 (50)
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h     jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 2 14 0 bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli    jtk/100ml PB/17/W wydanie 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Escherichia coli   jtk/100ml PB/17/W wydanie 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012 0 0 0 0
Enterokoki kałowe   jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Spółka z o.o. w Andrychowie w marcu 2013 r.

      Miejsce pobrania próbki   Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)
Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów)
Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)
Dopuszczalne
wartości *
Data pobrania 04.03.2013 04.03.13 04.03.13
Numer próbki   02/03 03/03 04/03
Oznaczenie / Jednostka Metoda badawcza Wyniki badań
Barwa   mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4 5 (akcept.) 5 (akcept.) <5 (akcept.)   akceptowalna (15)
Mętność   NTU PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 0,15 0,29 0,20   1
Odczyn   - PB/21/W wydanie 1 z dn. 10.08.2011 7,02 6,92 7,07 6,5 – 9,5
Przewodność w 25oC   μS/cm PN-EN 27888:1999 191,3 242 220 2500
Zapach  TON PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.)   akceptowalny
Amonowy jon   mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Azotany  mg/l PN-82/C-04576/08 13,1 14,9 6,9 50
Azotyny   mg/l PN-EN 26777:1999 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Chlor wolny   mg/l PB/02/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,02 0,02 0,05 0,3
Twardość ogólna   mg/l CaCO3 PN-ISO 6059:1999 69,0 83,8 85,4 60 - 500
Utlenialność    mg/l PN-EN ISO 8467:2001 0,51 0,64 0,45 5,0
Żelazo ogólne   µg/l PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 82,1 137,5 51,1 200
Mangan   µg/l PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010 <20 20 <20 50
Chlorki   mg/l PN-ISO 9297:1994 12,28 21,40 10,65 250
Siarczany   mg/l PB/15/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 25 31 21 250
Fluorki   mg/l PB/19/W wydanie 1 z dn.15.04.2009 0,17 0,16 0,16 1,5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h      jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 4 3 2 - (50)
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h     jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 13 7 2 bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli    jtk/100ml PB/17/W wydanie 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Escherichia coli   jtk/100ml PB/17/W wydanie 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml PB/18/W wydanie 2 z dn. 15.05.2012 0 0 0 0
Enterokoki kałowe   jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 


Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie w grudniu 2012 r.

 
      Miejsce pobrania próbki Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)
Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)
  Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów)
Dopuszczalne
wartości *
Data pobrania 10.12.2012 10.12.12 10.12.12
Numer próbki   23/12 24/12 25/12
Oznaczenie / Jednostka Metoda badawcza Wyniki badań
Barwa   mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4 <5 (akcept.) <5 (akcept.) 5 (akcept.)   akceptowalna (15)
Mętność   NTU PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 0,15 0,27 0,89   1
Odczyn   - PB/21/W wyd. 1 z dn. 10.08.2011 7,05 7,20 7,04 6,5 – 9,5
Przewodność w 25oC   μS/cm PN-EN 27888:1999 223 207 236 2500
Zapach  TON PB/05/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.)   akceptowalny
Amonowy jon   mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Azotany  mg/l PN-82/C-04576/08 8,6 4,20 8,6 50
Azotyny   mg/l PN-EN 26777:1999 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Chlor wolny   mg/l PB/02/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 0,29 <0,02 0,19 0,3
Twardość ogólna   mg/l CaCO3 PN-ISO 6059:1999 90,8 88,4 93,9 60 - 500
Utlenialność    mg/l PN-EN ISO 8467:2001 0,45 0,35 0,32 5,0
Żelazo ogólne   µg/l PB/06/W wyd. 2 z dn.01.06.2010 49,4 27,2 84,2 200
Mangan   µg/l PB/11/W wyd. 2 z dn.01.06.2010 <20 21 28 50
Chlorki   mg/l PN-ISO 9297:1994 10,71 7,59 12,41 250
Siarczany   mg/l PB/15/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 29 22 30 250
Fluorki   mg/l PB/19/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 0,10 0,07 <0,05 1,5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h      jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 2 0 0 - (50)
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h     jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 4 0 0 bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli    jtk/100ml PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Escherichia coli   jtk/100ml PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml PB/18/W wyd. 2 z dn. 15.05.2012 0 0 0 0
Enterokoki kałowe   jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie we wrześniu 2012 r.

      Miejsce pobrania próbki Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)
Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA Kobiernice)
  Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC Sp. z o.o. Andrychów)
Dopuszczalne
wartości *
Data pobrania 04.09.2012 04.09.12 24.09.12
Numer próbki   07/09 08/09 55/09
Oznaczenie / Jednostka Metoda badawcza Wyniki badań
Barwa   mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4 5 (akcept.) <5 (akcept.) 5 (akcept.)   akceptowalna (15)
Mętność   NTU PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 0,90 0,16 0,22   1
Odczyn   pH PB/21/W wyd. 1 z dn. 10.08.2011 7,20 6,97 7,00 6,5 – 9,5
Przewodność w 25oC   μS/cm PN-EN 27888:1999 272 196,7 243 2500
Zapach  TON PB/05/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 1(akcept.) 1(akcept.) 1(akcept.)   akceptowalny
Amonowy jon   mg/l NH4+ PN-ISO 7150-1:2002 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Azotany  mg/l NO3- PN-82/C-04576/08 <3,00 <3,00 6,00 50
Azotyny   mg/l NO2- PN-EN 26777:1999 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Chlor wolny   mg/l PB/02/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 0,13 0,11 0,06 0,3
Twardość ogólna   mg/l CaCO3 PN-ISO 6059:1999 111,3 81,0 100,1 60 - 500
Utlenialność    mg/l O2 PN-EN ISO 8467:2001 0,67 0,29 0,63 5,0
Żelazo ogólne   µg/l PB/06/W wyd. 2 z dn.01.06.2010 71 <20 74 200
Mangan   µg/l PB/11/W wyd. 2 z dn.01.06.2010 <20 <20 31 50
Chlorki   mg/l PN-ISO 9297:1994 13,47 7,59 12,27 250
Siarczany   mg/l PB/15/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 26 13 28 250
Fluorki   mg/l PB/19/W wyd. 1 z dn.15.04.2009 0,09 0,04 0,11 1,5
Ogólna liczba bakterii w 36oC
po 48h      jtk/1ml
PN-EN ISO 6222:2004 0 0 0 50
Ogólna liczba bakterii w 22oC
po 72h     jtk/1ml
PN-EN ISO 6222:2004 2 1 3 bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli    jtk/100ml PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Escherichia coli   jtk/100ml PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011 0 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml PB/18/W wyd. 2 z dn. 15.05.2012 0 0 0 0
Enterokoki kałowe   jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie w czerwcu 2012 r.

 

 

 

Miejsce pobrania próbki

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z EC)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania

11.06.2012

11.06.12

11.06.12

Numer próbki

 

18/06

19/06

20/06

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4

5 (akcept.)

5 (akcept.)

<5 (akcept.)

 

akceptowalna (15)

Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,84

0,33

0,16

 

1

Odczyn   pH

PB/21/W wyd. 1 z dn. 10.08.2011

6,84

6,72

6,74

6,5 – 9,5

Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999

172,6

211

171,7

2500

Zapach  TON

PB/05/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

 

akceptowalny

Amonowy jon   mg/l NH4+

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

Azotany  mg/l NO3-

PN-82/C-04576/08

7,9

9,2

3,6

50

Azotyny   mg/l NO2-

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

0,29

0,16

0,26

0,3

Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

66,8

77,0

69,2

60 - 500

Utlenialność    mg/l O2

PN-EN ISO 8467:2001

1,39

1,52

1,13

5,0

Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wyd. 2 z dn.01.06.2010

71

31

42

200

Mangan   µg/l

PB/11/W wyd. 2 z dn.01.06.2010

<20

<20

<20

50

Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

7,44

12,0

5,60

250

Siarczany   mg/l

PB/15/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

24

30

16

250

Fluorki   mg/l

PB/19/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

0,15

0,15

0,16

1,5

Ogólna liczba bakterii w 36oC
po 48h      jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

13

5

0

50

Ogólna liczba bakterii w 22oC
po 72h     jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

15

6

0

100

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011

0

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wyd. 2 z dn. 15.05.2012

0

0

0

0

Enterokoki kałowe   jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  
przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez
ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie w marcu 2012 r.

 

Miejsce pobrania próbki

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AZPB)

Hydrofornia  Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania

05.03.2012

05.03.2012

05.03.2012

Numer próbki

01/03

02/03

03/03

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4

5 (akcept.)

5 (akcept.)

<5 (akcept.)

 akceptowalna (15)

Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6

0,94

0,96

0,15

 1

Odczyn   pH

PB/21/W wyd. 1 z dn. 10.08.2011

6,89

6,91

7,30

6,5 – 9,5

Przewodność w 25oC   μS/cm

PN-EN 27888:1999

153,3

218

254

2500

Zapach  TON

PB/05/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

 akceptowalny

Amonowy jon   mg/l NH4+

PN-ISO 7150-1:2002

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

Azotany  mg/l NO3-

PN-82/C-04576/08

10,6

13,2

6,9

50

Azotyny   mg/l NO2-

PN-EN 26777:1999

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Chlor wolny   mg/l

PB/02/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

0,17

0,16

0,23

0,3

Twardość ogólna   mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999

61,2

73,4

103,2

60 - 500

Utlenialność    mg/l O2

PN-EN ISO 8467:2001

0,64

0,64

0,29

5,0

Żelazo ogólne   µg/l

PB/06/W wyd. 2 z dn.01.06.2010

79

56

26

200

Mangan   µg/l

PB/11/W wyd. 2 z dn.01.06.2010

<20

<20

<20

50

Chlorki   mg/l

PN-ISO 9297:1994

8,9

19,4

12,3

250

Siarczany   mg/l

PB/15/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

21

27

24

250

Fluorki   mg/l

PB/19/W wyd. 1 z dn.15.04.2009

0,07

<0,05

<0,05

1,5

Ogólna liczba bakterii w 36oC
po 48h      jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

14

9

0

50

Ogólna liczba bakterii w 22oC
po 72h     jtk/1ml

PN-EN ISO 6222:2004

17

9

0

100

Bakterie grupy coli    jtk/100ml

PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011

0

0

0

0

Escherichia coli   jtk/100ml

PB/17/W wyd. 2 z dn. 04.04.2011

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

PB/18/W wyd. 1 z dn. 15.04.2009

0

0

0

0

Enterokoki kałowe   jtk/100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

0

  
* – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia   przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 


Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez ZWiK Sp. z o.o.
w grudniu 2011 r.

Miejsce pobrania próbki

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AZPB)

Hydrofornia Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania

05.12.2011

05.12.11

05.12.11

Numer próbki

05/12

03/12

04/12

Oznaczenie / Jednostka

Wyniki badań

Barwa rzeczywista mg/l PtCo

<5 (akcept.)

5 (akcept.)

<5 (akcept.)

akceptowalna (15)

Mętność NTU

0,11

0,38

0,20

1

Odczyn pH

7,33

7,12

7,33

6,5 – 9,5

Przewodność w 25oC μS/cm

248

223

224

2500

Zapach TON

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

akceptowalny

Amonowy jon mg/l NH4+

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

Azotany mg/l NO3-

5,0

3,5

3,4

50

Azotyny mg/l NO2-

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Chlor wolny mg/l

0,24

0,09

0,18

0,3

Twardość ogólna mg/l CaCO3

101,4

94,6

96,6

60 - 500

Utlenialność mg/l O2

0,69

0,72

0,66

5,0

Żelazo ogólne µg/l

58

62

22

200

Mangan µg/l

<20

20

<20

50

Chlorki mg/l

10,2

8,00

9,00

250

Siarczany mg/l

31

19

19

250

Fluorki mg/l

0,14

0,17

0,09

1,5

Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48h jtk/1ml

0

0

0

50

Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h jtk/1ml

0

0

0

100

Bakterie grupy coli jtk/100ml

0

0

0

0

Escherichia coli jtk/100ml

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

0

0

0

0

Enterokoki kałowe jtk/100ml

0

0

0

0


* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 


Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez ZWiK Sp. z o.o.
we wrześniu 2011 r.

Miejsce pobrania próbki

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AZPB)

Hydrofornia Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania

05.09.2011

05.09.11

05.09.11

Numer próbki

06/09

07/09

08/09

Oznaczenie / Jednostka

Wyniki badań

Barwa rzeczywista mg/l PtCo

5 (akcept.)

<5 (akcept.)

<5 (akcept.)

akceptowalna (15)

Mętność NTU

0,74

0,43

0,12

1

Odczyn pH

7,00

7,05

7,12

6,5 – 9,5

Przewodność w 25oC μS/cm

217

230

196,8

2500

Zapach TON

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

akceptowalny

Amonowy jon mg/l NH4+

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

Azotany mg/l NO3-

6,6

6,0

3,2

50

Azotyny mg/l NO2-

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Chlor mg/l

0,10

0,09

0,09

0,3

Twardość ogólna mg/l CaCO3

87,3

91,5

82,0

60 - 500

Utlenialność mg/l O2

0,93

0,96

0,67

5,0

Żelazo ogólne µg/l

94

44

21

200

Mangan µg/l

<20

<20

<20

50

Chlorki mg/l

7,00

10,0

6,00

250

Siarczany mg/l

24

25

19

250

Fluorki mg/l

0,26

0,14

0,07

1,5

Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48h jtk/1ml

0

0

0

50

Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h jtk/1ml

0

0

0

100

Bakterie grupy coli jtk/100ml

0

0

0

0

Escherichia coli jtk/100ml

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

0

0

0

0

Enterokoki kałowe jtk/100ml

0

0

0

0


* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)

 


Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez ZWiK Sp. z o.o.
w czerwcu 2011 r.

Miejsce pobrania próbki

Hydrofornia Andrychów
ul. Parkowa
(woda z SUW Andrychów)

Hydrofornia Andrychów
ul. Żwirki i Wigury
(woda z AZPB)

Hydrofornia Roczyny
ul. Zarzeczna
(woda z AQUA SA)

Dopuszczalne
wartości *

Data pobrania

14.06.2011

14.06.11

14.06.11

Numer próbki

29/06

30/06

31/06

Oznaczenie / Jednostka

Wyniki badań

Barwa rzeczywista mg/l PtCo

<5 (akcept.)

6 (akcept.)

<5 (akcept.)

akceptowalna (15)

Mętność NTU

0,67

0,59

0,14

1

Odczyn pH

6,69

6,69

6,67

6,5 – 9,5

Przewodność w 25oC μS/cm

176,1

210

199,7

2500

Zapach

1(akcept.)

1(akcept.)

1(akcept.)

akceptowalny

Amonowy jon mg/l NH4+

<0,05

<0,05

<0,05

0,50

Azotany mg/l NO3-

8,6

9,1

4,2

50

Azotyny mg/l NO2-

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Chlor mg/l Cl2

0,19

0,19

0,22

0,3

Twardość ogólna mg/l CaCO3

70,9

82,6

83,3

60 - 500

Utlenialność mg/l O2

0,93

0,51

0,55

5,0

Żelazo ogólne µg/l Fe

87

34

23

200

Mangan µg/l Mn

<20

<20

<20

50

Chlorki mg/l Cl-

8,00

11,0

9,00

250

Siarczany mg/l SO4-2

20

23

20

250

Fluorki mg/l F-

0,08

0,26

0,28

1,5

Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48h jtk/1ml

4

4

0

50

Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h jtk/1ml

5

4

0

100

Bakterie grupy coli jtk/100ml

0

0

0

0

Escherichia coli jtk/100ml

0

0

0

0

Clostridium perfringens jtk/100ml

0

0

0

0

Enterokoki kałowe jtk/100ml

0

0

0

0


* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)


Zapraszamy do zapoznania się z parametrami jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez ZWiK Sp. z o.o. w styczniu 2011 r. - Kliknij pobierz


Jakość wody do picia dostarczanej przez ZWiK Sp.z o.o. w sierpniu 2010 r