Informacja

Na podstawie art. 24e ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją KR.RET.070.154.2018, z dnia 15 maja 2018 r.              zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Andrychów na okres 3 lat. Taryfa obowiązuje od dnia 14.06.2018 r.

Kliknij zobacz: DECYZJA / TARYFY

 

 


Archiwum taryf. Taryfy za rok: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017